Hur betalas mervärdesskatten (momsen) vid leverans av varor till Norge och Schweiz?

Följ